Ha mindent Isten teremtett, akkor ki alkotta meg Istent?

Akkor jogos a kérdés, ha egy olyan lényt értünk Isten alatt, amely létezésének kezdete van, mint minden más dolog és élőlény esetében. Valóban, világunk tele "istenekkel," amelyek abban a pillanatban megszülettek, amikor az emberek kitalálták őket. Itt azonban nem ilyen "istenről" beszélünk. 

"Mert ha vannak is úgynevezett istenek, akár az égben, akár a földön, 
mint ahogyan sok isten és sok úr van, 
nekünk mégis egyetlen Istenünk az Atya, akitől van a mindenség, mi is őérte, 
és egyetlen Urunk Jézus Krisztus, aki által van a mindenség, mi is őáltala."
(1 Korinthus 8,5-6 RevK)

A fenti kérdés félreértésen alapul. Az igaz, hogy minden dolognak, amely kezdettel bír, oka is kell, hogy legyen. Ugyanakkor semmi esetre sem igaz, hogy minden létezőnek kezdete van, és a kezdeti okot kutathatnánk. Hogyan létezhetne különben az első, kezdettel bíró dolog? Egy örök VALAMI nélkül abszolút SEMMI nem létezhetne most.

Azonban mi ez az örök Valami? Még a nem vallásosak is hisznek örök fogalmakban. Feltette Ön valaha a kérdést, mióta 1+1=2 vagy ki találta fel a logika és a matematika törvényeit? Ezek a törvények mindig is érvényesek voltak, akkor is, amikor még senki nem ismerte őket. A logika örök fogalom, akkor is ha egyesek logikátlanul gondolkodnak és cselekednek. 

Bár nem megfoghatók vagy láthatók, mégis hiszünk ezekben a fogalmakban. Jelképes megjelenítéshez folyamodunk, bár itt is igaz: mégha senki sem ismerné a betűket és a számokat, ezek az idő múlásától függetlenül léteznének. Isten létezése sem függ attól, mennyien, ha egyáltalán hisznek benne. Örökké létező lénye és személyisége változatlan marad.
 
"Ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad, 
mert önmagát meg nem tagadhatja."
(2 Timóteus 2,13 RevK)

Isten azonban több, mint elvont törvény vagy idea, ahogyan a görög filozófusok képzelték. A számok összeadásának készsége még nem tölti meg a zsebünket a kiszámolt pénzösszeggel. Pusztán a logika törvényei nem vezetnek gyakorlatias tettekhez. Attól még sem mi, sem a körülöttünk világ nem létezne. Mi azonban itt VAGYUNK, és Ön ezeket a szavakat olvashatja.

A Biblia azt tanítja, hogy ez az örökkévaló Isten szólt és létezésre hívott mindent, ami azelőtt nem volt (ld. Zsoltárok könyve 90,2). Miénk a választás, hogy továbbra is isteneket faragunk magunknak vagy nekilátunk az egy igaz Istent keresni, akitől életünket kaptuk. Jézus megígérte: akik őszintén keresik Istent, azok meg is találják. (ld. Máté 7,7-8)